ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อายุรศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''อายุรศาสตร์''' ({{Lang-en|Internal medicine}}; เรียกย่อๆ ว่า medicine) เป็นสาขาหนึ่งของ[[การแพทย์]]เฉพาะทางซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การวินิจฉัยและการรักษาโรคและความผิดปกติในร่างกายผู้ใหญ่ เรียกแพทย์ที่ศึกษามาเฉพาะทางอายุรศาสตร์ว่า '''อายุรแพทย์''' (internists) ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษา[[แพทยศาสตรบัณฑิต]] และสำเร็จการศึกษาเป็น[[แพทย์ประจำบ้าน]]ด้านอายุรศาสตร์ซึ่งต้องได้รับผ่านการสอบเพื่อประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาอายุรศาสตร์ และได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ หรือสาขาต่างๆทางอายุรศาสตร์<ref>[http://www.rcpt.org/rcpt_boffice/images_upload/news/91/files/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf กฎระเบียบราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย]</ref> ซึ่งในประเทศไทยออกให้โดยแพทยสภา
 
== อายุรศาสตร์เฉพาะทาง ==
18,840

การแก้ไข