ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อายุรศาสตร์"

เพิ่มขึ้น 3,215 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''อายุรศาสตร์''' ({{Lang-en|Internal medicine}}; เรียกย่อๆ ว่า medicine) เป็นสาขาหนึ่งของ[[การแพทย์]]เฉพาะทางซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การวินิจฉัยและการรักษาโรคและความผิดปกติในร่างกายผู้ใหญ่ เรียกแพทย์ที่ศึกษามาเฉพาะทางอายุรศาสตร์ว่า '''อายุรแพทย์''' (internists) ซึ่งต้องผ่านการศึกษา[[แพทยศาสตรบัณฑิต]] และการศึกษาเป็น[[แพทย์ประจำบ้าน]]ด้านอายุรศาสตร์ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาอายุรศาสตร์ และได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ หรือสาขาต่างๆทางอายุรศาสตร์<ref>[http://www.rcpt.org/rcpt_boffice/images_upload/news/91/files/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf กฎระเบียบราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย]</ref> ซึ่งในประเทศไทยออกให้โดยแพทยสภา
 
== อายุรศาสตร์เฉพาะทาง ==
'''Internal medicine''' is the [[medical specialty]] dealing with the prevention, diagnosis, and treatment of adult diseases. Physicians specializing in internal medicine are called ''internists''. They are especially skilled in the management of patients who have undifferentiated or multi-system disease processes.{{citation needed|date=December 2010}} Internists care for hospitalized and ambulatory patients and may play a major role in teaching and research. Although some internists are full-time [[hospitalists]], many fulfill [[locum tenens]] (temporary) positions both stateside and internationally.<ref name="Locum Tenens Internal Medicine">Locum Tenens Internal Medicine http://www.vistastaff.com/job-board/im </ref> Internal medicine is also a specialty within [[veterinary medicine]].
ในประเทศไทย แพทยสภาเป็นองค์กรที่ออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในสาขาเฉพาะทางอายุรศาสตร์ โดยจำแนกเป็นอายุรศาสตร์เฉพาะทางดังต่อไปนี้
* [[หทัยวิทยา|อายุรศาสตร์โรคหัวใจ]] เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของ[[หัวใจ]]และ[[หลอดเลือด]]
* [[อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม]] เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทาง[[รูมาติซึม]]
* [[วิทยาต่อมไร้ท่อ|อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม]] เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของ[[ระบบต่อมไร้ท่อ]] และสารคัดหลั่งที่เรียกว่า[[ฮอร์โมน]]
* [[อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก]] เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของ[[ระบบภูมิคุ้มกัน]]
* [[วิทยาทางเดินอาหาร|อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร]] เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของ[[ระบบทางเดินอาหาร]]
* [[อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ]] เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของ[[ปอด]]และ[[ทางเดินหายใจ]]
* [[วิทยามะเร็ง|อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา]] เกี่ยวข้องกับการรักษา[[มะเร็ง]]ด้วย[[เคมีบำบัด]]
* [[โลหิตวิทยา|อายุรศาสตร์โรคเลือด]] เกี่ยวข้องกับการรักษาความผิดปกติของ[[เลือด]] และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเลือด
* [[โรคติดเชื้อ|อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ]] เกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดจากเชื้อ[[จุลชีพ]] อาทิ [[ไวรัส]] [[แบคทีเรีย]] หรือ[[ปรสิต]]
* [[อายุรศาสตร์โรคไต]] เกี่ยวข้องกับการศึกษาการทำงานและความผิดปกติของ[[ไต]]
* [[ตจวิทยา]] เกี่ยวข้องกับการรักษาความผิดปกติของ[[ผิวหนัง]]
* [[ประสาทวิทยา]] เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของ[[ระบบประสาท]]
* [[เวชบำบัดวิกฤต]] เกี่ยวข้องกับการประคับประคองและดูแลระบบอวัยวะต่างๆ ในผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยที่ต้องการการติดตามอย่างใกล้ชิด
 
== อ้างอิง ==
18,837

การแก้ไข