ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| คำยกย่อง =
| อิทธิพล =
| เว็บไซต์ = http://www.kru-lilly.com http://krulilly.truelife.com
}}
 
'''กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์''' หรือที่รู้จักกันดีและนิยมเรียกว่า '''ครูลิลลี่''' เป็นครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทยที่ "สถาบันกวดวิชาพีนัคเคิล" (ภาษาไทย ครูลิลลี่) ซึ่งตั้งอยู่ที่[[สยามสแควร์]] ซอย 5 ครูลิลลี่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่[[โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง]] [[จังหวัดระยอง]]<ref>[http://www.mrthaijob.com/backoffice/contents/viewbrows.php?aid=14428&catid=2 ครูลิลลี่ ‘เรือจ้าง’ ด้านภาษาไทย]</ref> จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] [[จังหวัดกรุงเทพมหานคร]] แผนการเรียนภาษา-ฝรั่งเศส (ต.อ. รุ่น 48) จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก[[คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] (รุ่น 24-รุ่นเดียวกับ [[สมพล ปิยะพงศ์สิริ]]) เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง
 
เริ่มทำงานแรกที่บริษัท TPI นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง<ref>[http://www.ejobeasy.com/kmdetail.php?n=90706151947 ครูลิลลี่ - สอนภาษาไทย : อาชีพนี้ ใจสั่งมา]</ref> ในตำแหน่ง Employee Relations (ER) แต่ได้ค้นพบตนเองว่ามีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู จึงไปช่วยรุ่นพี่ที่รู้จักสอนนักเรียนระดับ ปวช. ที่โรงเรียนพาณิชยการ ในวิชาการสื่อสาร เมื่อค้นพบตนเองจึงมุ่งสู่หนทางนั้นอย่างเต็มตัว จึงไปสมัครเป็นอาจารย์ใน[[มหาวิทยาลัยสยาม]] โดยสอน[[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม|คณะนิเทศศาสตร์]] ให้นักศึกษาชั้นปี 2 หลังจากสอนที่มหาวิทยาลัยสยามในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ก็เปลี่ยนมารับจ้างสอนพิเศษ โดยรับสอนหลายแห่ง และสุดท้ายก็ได้สอนที่สถาบันกวดวิชาพีนัคเคิล