ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การหารด้วยศูนย์"

 
=== พีชคณิตนามธรรม ===
แนวความคิดที่ใช้กับเลขคณิตพื้นฐาน มีความคล้ายกันกับโครงสร้างเชิงพีชคณิตทั่วไป เช่นในเรื่องของ[[ริง]]และ[[ฟีลด์]] ในฟีลด์หนึ่งๆ องค์ประกอบทุกอย่างที่ไม่เป็นศูนย์จะสามารถอินเวิร์สได้ภายใต้การคูณ ดังนั้นการหารจึงเป็นปัญหาอยู่ที่การหารด้วยศูนย์เท่านั้น เหตุผลดังกล่าวยังคงเป็นจริงใน[[สกิวฟีลด์]] (skew field) (ด้วยเหตุผลนี้จึงเรียกได้ในอีกชื่อว่า ''ริงการหาร'') แต่อย่างไรก็ตาม การหารด้วยองค์ประกอบที่ไม่เป็นศูนย์อาจทำให้เกิดปัญหาได้ในริงอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ในการพิจารณาริง '''Z'''/6'''Z''' ของจำนวนเต็ม mod 6 คำถามคือเราจะให้ความหมายกับนิพจน์ <math>\textstyle\frac{2}{2}</math> ได้อย่างไร ซึ่งควรจะมีคำตอบ ''x'' เพียงหนึ่งเดียวสำหรับสมการ 2''x'' = 2 ในจำนวนจริง แต่ 2 ไม่สามารถมีอินเวิร์สของการคูณภายใต้ริง '''Z'''/6'''Z''' และสมการนี้มีคำตอบได้สองอย่างคือ ''x'' = 1 และ ''x'' = 4 ดังนั้นนิพจน์ <math>\textstyle\frac{2}{2}</math> จึงไม่นิยาม
 
== ลิมิตกับการหารด้วยศูนย์ ==
130,584

การแก้ไข