ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พยาบาลศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(r2.7.1) (โรบอต เพิ่ม: vi:Điều dưỡng)
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ไฟล์:Krankenschwester Janine01.jpg|thumb|[[ชุดพยาบาล]]โดยทั่วไปจะมีสีขาว สำหรับชุดพยาบาลในบางวัฒนธรรมอาจใช้สีอื่น]]
 
'''การพยาบาล''' ([[ภาษาอังกฤษ]]: {{lang-en|nursing}}) ตามความหมายที่ [[ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล]] ได้ให้ไว้ หมายถึง กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อให้อยู่ในสภาวะที่จะต่อสู้การรุกรานของโรคได้อย่างดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งร่างกายและจิตใจ เช่นเดียวกับความหมายของการพยาบาลที่เสนอโดย [[เวอร์จิเนีย เฮนเดอร์สัน]] ได้แก่ การพยาบาลคือการช่วยเหลือบุคคล (ทั้งยามปกติและยามป่วยไข้) ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ หรือส่งเสริมการหายจากโรค (หรือแม้กระทั่งการช่วยให้บุคคลได้ไปสู่ความตายอย่างสงบ) ซึ่งบุคคลอาจจะปฏิบัติได้เองในสภาวะที่มีกำลังกาย กำลังใจ และความรู้เพียงพอ และเป็นการกระทำที่จะช่วยให้บุคคลกลับเข้าสู่สภาวะที่ช่วยตนเองได้โดยไม่ต้องรับการช่วยเหลือนั้น โดยเร็วที่สุด
 
== กิจกรรมสำคัญ ==
กิจกรรมสำคัญของการพยาบาลได้แก่
# ''การดูแลให้ความสุขสบาย'' (care and comfort) ช่วยเหลือบุคคลให้สามารถจัดการกับปัญหาทางสุขภาพและการเจ็บป่วย (health illness continuum) ได้ด้วยตนเอง หน้าที่ของพยาบาลจึงมุ่งที่จะวิเคราะห์ข้อมูลทางการพยาบาล เพื่อให้[[ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล]] (assesment and diagnosis)
การพยาบาลของ[[พยาบาล]]วิชาชีพในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับ ตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านบริการสุขภาพของประชาชน และตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
== ทฤษฎีการพยาบาล ==
เมลลิส (melis 1997:13) ให้ความหมายทฤษฎีว่า เป็นข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง[[มโนทัศน์]]
ทฤษฎีการพยาบาล (nursing theory) เปรียบเสมือนเป็นการสรุปทางความคิดเกี่ยวกับข้อความจริงทางการพยาบาล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพรรณาปรากฏการณ์ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ ทำนายผลที่จะเกิดขึ้น หรือ การควบคุมปรากฏการณ์ทางการพยาบาล
 
ฟอว์เซท (fawcett 1989) ให้นิยามโดยเน้นที่ปรากฏการณ์ทางการพยาบาล (nursing phenomena)
โดยนิยามว่า ทฤษฎีการพยาบาลประกอบด้วยมโนทัศน์ และ[[ข้อสันนิษฐาน]] (proposition) ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าแบบจำลองความคิด ทฤษฎีการพยาบาลจะกล่าวถึงบุคคล สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการพยาบาล และระบุความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ทั้ง 4 ดังกล่าว
จากนิยามดังกล่าว ทฤษฎีการพยาบาลจึงเป็นข้อความแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ทางการพยาบาลที่พรรณา
อธิบาย ทำนาย และควบคุมปรากฏการณ์ทางการพยาบาลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
 
จากนิยามดังกล่าว ทฤษฎีการพยาบาลจึงเป็นข้อความแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ทางการพยาบาลที่พรรณา อธิบาย ทำนาย และควบคุมปรากฏการณ์ทางการพยาบาลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
==สาขาของการพยาบาล==
 
== สาขาของการพยาบาล ==
การพยาบาลแบ่งออกได้หลายสาขาคือ
* [[การพยาบาลเด็ก]] (pediatric nursing)
* [[งานวิจัยทางการพยาบาล]] (nursing theory)
 
== หนังสืออ่านเพิ่ม ==
==แหล่งข้อมูลอื่น==
* D'Antonio, Patricia. ''American Nursing: A History of Knowledge, Authority, and the Meaning of Work'' (2010), 272pp [http://www.amazon.com/dp/0801895642/ excerpt and text search]
* Donahue, M. Patricia. ''Nursing, The Finest Art: An Illustrated History'' (3rd ed. 2010), includes over 400 illustrations; 416pp; [http://www.amazon.com/dp/032305305X/ excerpt and text search]
* Judd, Deborah. ''A History of American Nursing: Trends and Eras'' (2009) 272pp [http://www.amazon.com/dp/0763759511/ excerpt and text search]
* [[Susan Reverby|Reverby, Susan M.]] ''Ordered to Care: The Dilemma of American Nursing, 1850-1945'' (1987) [http://www.amazon.com/dp/0521335655/ excerpt and text search]
* Snodgrass, Mary Ellen. ''Historical Encyclopedia of Nursing'' (2004), 354pp; from ancient times to the present
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{วิกิตำรา|คู่มือการศึกษาพยาบาล}}
* [http://www.kodmhai.com/m4/m4-17/Nthailaw-4-17/N1083.html/ พระราชบัญญัติการพยาบาล]
* [http://bcnnv.ac.th/elearning/mod/resource/view.php?id=1119/ ความหมายของการพยาบาล]