ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ป้อมฮวาซ็อง"

replaceViaLink
(replaceViaLink)
(replaceViaLink)
|ภาษาอื่นๆ2=
|ชื่อภาษาอื่นๆ2=
|ประเภทType = มรดกทางวัฒนธรรม
|ความหมาย=
|Year = 2540
|ปีลงทะเบียน= 2540
|ขนาด=
|เกณฑ์Criteria = (ii) (iii)
|ลิงก์Link = http://whc.unesco.org/en/list/817
}}
'''ป้อมฮวาซอง''' (Hwaseong Fortress) ตั้งอยู่ที่[[เมืองซูวอน]] ทางตอนใต้ของ[[กรุงโซล]] ประเทศ[[สาธารณรัฐเกาหลี]] สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดย[[พระเจ้าจองโจ]] พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 22 แห่งราชอาณาจักรโชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพของ[[องค์ชายรัชทายาทจังฮอน]] ([[องค์ชายซาโด]]) ที่ถูกพระอัยกาของพระองค์ ([[พระเจ้ายองโจ]]) ลงโทษโดยการขังองค์ชายไว้ในถังข้าวและให้อดข้าวอดน้ำ พอผ่านไป 7 วันจึงสิ้นพระชนม์ภายในถังข้าว
123,859

การแก้ไข