ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สอนการใช้งาน (แบบเก่า)/จัดรูปแบบ/กระดาษทด"

เก็บกวาดหน้าทดลองด้วยบอต
(เก็บกวาดหน้าทดลองด้วยบอต)
{{กรุณาอย่าแก้ไขบรรทัดนี้ (คำอธิบายกระดาษทดสำหรับสอนการใช้งาน)}}
'''ความเป็นมาของสถาบันไอทิม'''
 
โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ หรือสถาบันไอทิม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 โดยพันเอกสมชาย หิรัญกิจ อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) อดีตประธานสมาคมส่งเสริม การท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค (PATA) อดีตรองประธานองค์การท่องเที่ยวโลก (WTO) และอดีตกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะบริหารอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยฮาวาย (TIM-UNIVERSITY OF HAWAIL)
 
ด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวางของท่านผู้ก่อตั้งจึงทำให้สถาบันไอทิม เป็นสถาบันนานาชาติอย่างแท้จริง สถาบันไอทิมได้รับอนุมัติจากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนหลักสูตรการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 นับได้ว่าสถาบันไอทิมเป็นสถาบันการศึกษาระดับวิชาชีพแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอน
 
วิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2534 สถาบันไอทิมได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ระดับการศึกษาวิชาชีพ ซึ่งสถาบันไอทิมเป็นสถาบัน การศึกษาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล อันทรงเกียรตินี้ สถาบันไอทิมในปัจจุบันเป็นสมาชิกของสภาการศึกษาระหว่างชาติด้านการโรงแรมและภัตตาคาร (CHRIE) สมาคมโรงแรมไทย (THA) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (TICA) สมาคมส่งเสริม การท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA) และได้รับเกียรติเข้าเป็นสมาชิกขององค์การท่องเที่ยวโลก (WTO)
"pimky"
9,147

การแก้ไข