ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทีวีอาซาฮิคอร์เปอร์เรชัน"

(โรบอต เพิ่ม: uk:Телебачення Асахі; ปรับแต่งให้อ่านง่าย)
 
== บรอดแคสติ้ง ==
* ทางทีวีอาซาฮีมีการส่งสัญญาณจากกรุงโตเกียว ด้วยระบบดังต่อไปนี้ดิจิตอล ออกอากาศระบบ UHF ช่อง 24 แต่หมายเลขรีโมตเครื่องรับฯ คือช่อง 5 สัญญาณเรียกขาน JOEX-DTV
ระบบอนาล็อก ออกอากาศระบบ VHF ช่อง 10 สัญญาณเรียกขาน JOEX-TV
ระบบดิจิตอล ออกอากาศระบบ UHF ช่อง 24 แต่หมายเลขรีโมตเครื่องรับฯ คือช่อง 5 สัญญาณเรียกขาน JOEX-DTV
* นอกจากนี้ ทีวีอาซาฮี ยังมีสถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาค ภายใต้เครือข่ายฯดังกล่าวอีกหลายแห่ง
 
ผู้ใช้นิรนาม