ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัว"

[[Category:ประสาทศาสตร์]]
[[Category:ประสาทวิทยา]]
[[Category:Intensive care medicine]]
[[Category:เวชศาสตร์ฉุกเฉิน]]
[[Category:ระบบประสาทส่วนกลาง]]
[[หมวดหมู่:เวชบำบัดวิกฤต]]
{{โครงแพทย์}}
[[en:Altered level of consciousness]]
11,558

การแก้ไข