ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชอาสน์"

 
พระที่นั่งภัทรบิฐกางกั้นด้วย[[พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร]] คือฉัตรขาว 9 ชั้น ประดิษฐานอยู่ที่ [[พระที่นั่งไพศาลทักษิณ]] ด้วยเช่นกัน เป็นพระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์ เสด็จขึ้นประทับทรงรับเครื่อง[[เบญจราชกกุธภัณฑ์]] เครื่องบรมราชูปโภคอันเป็นโบราณมงคล พระแสงอัษฎาวุธ และ พระแสงราชศาสตราวุธ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
[[ไฟล์:พระที่นั่งภัทรOthersPics reply 64238.jpg|thumb|120px|right|พระที่นั่งภัทรบิฐ]]
 
===พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน===
3,477

การแก้ไข