ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วังสันติ"

<!-- [[File:Buste_de_Carnegie_et_plan_originel_du_Palais_de_la_Paix.jpg|thumb|200px|right|รูปปั้นคาร์เนชี ตั้งไว้หน้าแผนที่ดั้งเดิมของวังสันติ]] -->
 
ใน ค.ศ. 1900 [[Friedrich Martens|ฟรีดิช มาร์เท็นส์]] (Friedrich Martens) นักการทูตชาวรัสเซีย กับ[[Andrew Dickson White|แอนดริว ไวต์]] (Andrew White) นักการทูตชาวอเมริกัน พูดคุยกันเรื่องหาที่ตั้งให้ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร ซึ่งอันจัดตั้งขึ้นใน[[อนุสัญญากรุงเฮก (ค.ศ. 1899 และ 1907|การประชุมสันติภาพ ณ กรุงเฮก]]เมื่อ ค.ศ. 1899 ไวต์ชวน [[Andrew Carnegie|แอนดริว คาร์เนชี]] (Andrew Carnegie) เพื่อนของเขาซึ่งเป็นนักกิจกรรมการกุศล มาร่วมวงด้วย คาร์เนชีค่อนข้างสงวนท่าที เพราะเขาสนใจจะหาทุนสร้างหอสมุดกฎหมายระหว่างประเทศมากกว่า แต่ไวต์ก็หว่านล้อมให้คาร์เนชีมาร่วมงานด้วยเป็นผลสำเร็จ ใน ค.ศ. 1903 คาร์เชีตกลงจะบริจาคเงินหนึ่งล้านห้าแสนดอลลาร์สหรัฐสร้าง "วัดสันติ" (Peace Temple) หรือที่ต่อมาเปลี่ยนมาเรียกว่า "วังสันติ" เป็นที่ตั้งศาลอนุญาโตตุลาการถาวร แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีหอสมุดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ในอาณาบริเวณด้วย
 
เบื้องต้น คาร์เนชีจะบริจาคเงินดังกล่าวให้แก่[[Wilhelmina of the Netherlands|วิลเฮมมินา]] สมเด็จพระราชินีนาถแห่งเนเธอร์แลนด์ เพื่อไปดำเนินโครงการสร้างวังสันติ แต่ติดขัดทางข้อกฎหมาย ดังนั้น ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1903 คาร์เนชีจึงตั้ง[[มูลนิธิคาร์เนชี (เนเธอร์แลนด์|มูลนิธิคาร์เนชีสาขาเนเธอร์แลนด์]]ขึ้น เพื่อควบคุมการก่อสร้าง เพื่อถือกรรมสิทธิ์ และเพื่อคอยบำรุงรักษาวังสันติ ปัจจุบัน มูลนิธิคาร์เนชีก็ยังคงถือกรรมสิทธิ์ในวังสันติ ตลอดจนมีสิทธิและอำนาจก่อสร้างและบำรุงรักษาดังกล่าวนั้นอยู่
38,884

การแก้ไข