ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์"

* [[พระองค์เจ้าชายอรนิกา]]พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
* [[เจ้าจอมมารดาสำลี]]พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเป็นพระมเหสีใน[[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์]] [[วังหน้า]]ในรัชกาลที่ 2
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไกรสร กรมหลวงรักษ์รณเรศ]] (หม่อมไกรสร) พระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] (เป็นพระราชวงศ์ลำดับสุดท้ายที่ถูกสำเร็จโทษด้วยวิธีนี้<ref>[http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=531.0]</ref>)
* [[สมเด็จพระอาทิตยวงศ์]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 23 แห่งกรุงศรีอยุธยา
 
ผู้ใช้นิรนาม