ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนจรัญสนิทวงศ์"

 
==อ้างอิง==
*กนกวลี ชูชัยยะ พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม รชบฑ (แก้ไขเพิ่มเติม) [[พ.ศ. 2548|๒๕๔๘]] หน้า ๒๘)
รชบฑ(แก้ไขเพิ่มเติม) ๒๕๔๘ หน้า ๒๘)
 
[[หมวดหมู่:ถนนในเขตบางกอกใหญ่|จรัญสนิทวงศ์]]
ผู้ใช้นิรนาม