ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
=== สถานที่ ===
โคกพญา ปัจจุบันน่าจะเป็นพื้นที่รวมของกลุ่มโบราณสถานคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา อันได้แก่ วัดหน้าพระเมรุ วัดหัสดาวาส วัดตะไกร โดยมีวัดหน้าพระเมรุ หรือวัดพระเมรุโคกพญา เป็นหลัก
{{โครงส่วน}}
=== ขั้นตอน ===
{{โครงส่วน}}
ผู้ใช้นิรนาม