ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[Imageไฟล์:Maslow's Hierarchy of Needs.svg|thumb|right|300px300px|Anการตีความลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ interpretation of Maslow's hierarchy of needs, represented as a pyramid with the more basic needs at the bottom.แสดงในรูปของพีระมิดโดยมีความต้องการพื้นฐานกว่าอยู่ข้างล่าง<ref name=honolulu>[http://honolulu.hawaii.edu/intranet/committees/FacDevCom/guidebk/teachtip/maslow.htm Maslow's Hierarchy of Needs]{{Dead link|June 2011|date=June 2011}}</ref>]]
 
'''ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์''' ({{lang-en|Maslow's hierarchy of needs}}) เป็นทฤษฎีทาง[[จิตวิทยา]] ที่เสนอโดย [[อับราฮัม มาสโลว์]] ในรายงานเรื่อง "A Theory of Human Motivation" ปี 1943<ref name="multiple">A.H. Maslow, ''[http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm A Theory of Human Motivation]'', Psychological Review 50(4) (1943):370-96.</ref> หลังจากนั้นมาสโลว์ยังไปขยายแนวคิดไปรวมถึงข้อสังเกตุข้อสังเกตของเขาเกี่ยวกับความอยากรู้อยากเห็นแต่กำเนิดของมนุษย์ ทฤษฎีของเขาคล้ายกับทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการหลายๆหลาย ๆ ทฤษฎี ซึ่งทั้งหมดเน้นที่การเติบโตของมนุษย์ในระยะต่างๆต่าง ๆ
 
== ลำดับขั้น ==
ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ มักถูกนำเสนอโดยรูปพิระมิด ที่ความต้องการที่มากที่สุด พื้นฐานที่สุดจะอยู่ข้างล่างและความต้องการ[[ความสมบูรณ์ของชีวิต]] (self-actualization) จะอยู่บนสุด<ref name=steere>{{cite book |title= Becoming an effective classroom manager: a resource for teachers |author= Bob F. Steere |publisher= SUNY Press |year= 1988 |isbn= 0887066208, 9780887066207 |url= http://books.google.com/?id=S2cwd56VvOMC&pg=PA21&dq=Maslow's+hierarchy+of+needs&cd=3#v=onepage&q=Maslow's%20hierarchy%20of%20needs }}</ref>
 
พิระมิดแบ่งออกเป็น 5 ชั้นคร่าวๆของความต้องการต่างๆ คือ ความสมบูรณ์ของชีวิต (self-actualization), ความเคารพนับถือ (esteem), มิตรภาพและความรัก (friendship and love), ความมั่นคงปลอดภัย (security), และความต้องการทางกายภาพ ถ้าความเคารพนับถือ, มิตรภาพและรัก หรือ ความมั่นคงปลอดภัย ขาดพร่องไป แม้ร่างกายจะไม่ได้แสดงอาการใดๆออกมาแต่บุคคลนั้นๆรู้สึกกระวนกระวายและเกร็งเครียด ทฤษฎีของมาสโลว์ยังบอกด้วยว่า ชั้นความต้องการที่พื้นฐานมากกว่าหรืออยู่ข้างล่างของพิระมิด จะต้องได้รับการตอบสนองก่อนที่บุคคลจะเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อความต้องการในระดับที่สูงขึ้นได้
ถ้าความเคารพนับถือ, มิตรภาพและรัก หรือ ความมั่นคงปลอดภัย ขาดพร่องไป แม้ร่างกายจะไม่ได้แสดงอาการใดๆออกมาแต่บุคคลนั้นๆรู้สึกกระวนกระวายและเกร็งเครียด ทฤษฎีของมาสโลว์ยังบอกด้วยว่า ชั้นความต้องการที่พื้นฐานมากกว่าหรืออยู่ข้างล่างของพิระมิด จะต้องได้รับการตอบสนองก่อนที่บุคคลจะเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อความต้องการในระดับที่สูงขึ้นได้
 
=== ความต้องการทางกายภาพ (Physiological needs) ===
ความต้องการทางกายภาพ เป็นความต้องการเพื่อจะอยู่รอดของมนุษย์
 
ถ้าความต้องการพื้นฐานที่สุดนี้ไม่ได้รับการตอบสนอง ร่างกายของมนุษย์ก็ไม่สามารถทำงานได้ หรือไม่สามารถทำงานได้ดี
 
อากาศ น้ำ อาหาร เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการเพื่อใช้ใน[[กระบวนการสร้างและสลาย]] เพื่อให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เสื้อผ้าเครื่องนุ่นห่มและ ที่พัก จะให้การปกป้องที่จำเป็นกับมนุษย์ จากสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม สัญชาตญาณและความต้องการทางเพศ ถูกพัฒนามาจากการแข่งขันเพื่อโอกาสในการผสมและสืบพันธ์
เสื้อผ้าเครื่องนุ่นห่มและ ที่พัก จะให้การปกป้องที่จำเป็นกับมนุษย์ จากสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
สัญชาตญาณและความต้องการทางเพศ ถูกพัฒนามาจากการแข่งขันเพื่อโอกาสในการผสมและสืบพันธ์
 
=== ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety needs) ===
 
== ทัศนะวิจารณ์ ==
 
มีงานศึกษาลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์อย่างกว้างขวาง หนึ่งในนั้น วาบาและบริดจ์เวลล์ (Wahba and Bridgewell) พบว่า มีหลักฐานน้อยมากที่ยืนยันถึงลำดับขั้นตามที่มาสโลว์บรรยาย หรือแม้แต่หลักฐานของการมีลำดับขั้นเองก็น้อยมาก<ref>{{cite journal
| last = Wahba | first = A | authorlink = | coauthors = Bridgewell, L
| url = http://www.nyegaards.com/yansafiles/Geert%20Hofstede%20cultural%20attitudes.pdf
| jstor = 258280
}}</ref> การที่เจิร์ต ฮอฟสตีด วิจารณ์พิระมิดของมาสโลว์ว่าลำเอียงจากเชื้อชาติเผ่าพันธ์นั้น อาจมาจาก ลำดับขั้นของมาสโลว์ ไม่ได้อ้างถึง หรือ อธิบายถึงความแตกต่างของ ความต้องการทางสังคมและบุคคล ที่เติบโตในสังคมที่มีแนวคิดแบบ[[ปัจเจกนิยม]] (individualism) กับสังคมที่มีแนวคิดแบบ[[คติรวมหมู่นิยม]] (collectivism)
มาสโลว์ เสนอลำดับขั้นจากมุมมองของแนวคิดแบบปัจเจกนิยม ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมในสังคมของมาสโลว์
ความต้องการของและแรงจูงใจของคนที่อยู่ในสังคมปัจเจกนิยม มักเน้นที่ตัวเองมากกว่า คนที่อยู่ในสังคมแบบคติรวมหมู่นิยม
== ธุรกิจ ==
=== การตลาด ===
มีการนำลำดับขั้นของมาสโลว์มาใช้ในการเรียนการสอนเรื่องการตลาด เพื่อช่วยในการเข้าใจ[[แรงจูงใจ]]ของลูกค้า นักการตลาดจะวิเคราะห์ประวัติความต้องการของลูกค้าเพื่อหาวิธีดำเนินการทางการตลาด ถ้าผู้ผลิตออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ลูกค้ามักจะเลือกผลิตภัณฑ์นั้นมากกว่าผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันจากคู่แข่ง
นักการตลาดจะวิเคราะห์ประวัติความต้องการของลูกค้าเพื่อหาวิธีดำเนินการทางการตลาด
ถ้าผู้ผลิตออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ลูกค้ามักจะเลือกผลิตภัณฑ์นั้นมากกว่าผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันจากคู่แข่ง
 
=== ธุรกิจระหว่างประเทศ ===
{{reflist}}
 
== แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ==
* [http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm A Theory of Human Motivation], original 1943 article by Maslow.
* [http://www.teacherstoolbox.co.uk/maslow.html Maslow's Hierarchy of Needs], Teacher's Toolbox. A video overview of Maslow's work by Geoff Petty.