ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
{{สั้นมาก}}
{{เก็บกวาดสถานศึกษา}}
 
'''คณะเศรษฐศาสตร์''' [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] เดิมเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์ [[คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] และได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะเมื่อ วันที่ [[28 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2535]] จัดการเรียนการสอนในสาขา[[เศรษฐศาสตร์]] ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก
 
== หลักสูตร ==
; ปริญญาตรี
* [http://www.econ.cmu.ac.th/Academic%20Service/Bacherlor_Nom.htm หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ]
* [http://www.econ.cmu.ac.th/Academic%20Service/Bacherlor_Spacial.htm หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.econ.cmu.ac.th/ เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
 
*[http://www.econ.cmu.ac.th/ เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
 
{{คณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย}}
{{หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่}}
 
[[หมวดหมู่:คณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย|ชีเยงใหม่]]
[[หมวดหมู่:หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
15,884

การแก้ไข