ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| นายกสภามหาวิทยาลัย = [[ประจวบ ไชยสาส์น]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| หัวหน้า = ผศ.พิมล พูพิพิธ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดี<ref>[http://computer.ru.ac.th/news2008/news/detail.php?id=11231206 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ]</ref>
| เพลง = รามของเรา
| ต้นไม้ = [[สุพรรณิการ์]]
47

การแก้ไข