ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบ หมวดหมู่:ที่สุดในประเทศไทย ออก ด้วยสจห.)
| นายกสภามหาวิทยาลัย = [[ประจวบ ไชยสาส์น]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| หัวหน้า = ผศ.วุฒิศักดิ์พิมล ลาภเจริญทรัพย์พูพิพิธ คณบดีคณะรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดี<ref>[http://computer.ru.ac.th/news2008/news/detail.php?id=1123 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ]</ref>
| เพลง = รามของเรา
| ต้นไม้ = [[สุพรรณิการ์]]
47

การแก้ไข