ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์"

มนุษย์ต้องการที่จะรักและถูกรักจากคนอื่น
ถ้าขาดความต้องการเรื่องนี้ไป หลายๆคนกลายเป็นคนขี้เหงา มีปัญหาการเข้าสังคม และ เป็น[[โรคซึมเศร้า]]
ความต้องการเป็นเจ้าของนี้ บ่อยครั้งที่สามารถจะชนะความต้องการทางกายภาพและความมั่นคงปลอดภัยได้ ขึ้นกับ[[แรงกดดันจากเพื่อน|แรงกดดันจากคนรอบข้าง]] (peer pressure) เช่น คนที่มีอาการ anorexic (เบื่ออาหาร) อาจละเลยความต้องการอาหาร และความปลอดภัย เพียงเพื่อได้ความต้องการควบคุมและเป็นเจ้าของ{{Citation needed|date=May 2010}}
 
=== ความเคารพนับถือ (Esteem) ===
350

การแก้ไข