ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''สหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ''' ({{lang-en|International Un...)
 
 
IUPAC ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1919 ให้ทำหน้าที่สืบต่อจากสภาเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาวิชา[[เคมี]] สมาชิกของสหภาพฯ ซึ่งได้แก่ National Adhering Organization อาจเป็นสมาคมเคมีประจำประเทศ สถาบันวิทยาศาสตร์ประจำประเทศ หรือองค์การอื่นที่เป็นตัวแทนของนักเคมีก็ได้ [[ระบบการเรียกชื่อสารเคมีของ IUPAC]] ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการทั่วโลกในการพัฒนามาตรฐานสำหรับการตั้งชื่อ[[ธาตุเคมี]]และสารประกอบ นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมา IUPAC ได้มีคณะกรรมการหลายชุดซึ่งมีความรับผิดชอบแตกต่างกัน<ref name="governing committees">[http://www.iupac.org/Organization/Committees IUPAC Committees list] retrieved 15 April 2010</ref> คณะกรรมการเหล่านี้ต่างทำงานในหลายโครงการซึ่งรวมไปถึงการวางมาตรฐานระบบการตั้งชื่อ<ref name="Interdivisional Committee on Terminology">[http://www.iupac.org/web/ins/027 Interdivisional Committee on Terminology web page] retrieved 15 April 2010</ref> ค้นหาวิธีในการนำเคมีมาสู่โลก<ref name="CHEMRAWN activities">[http://www.iupac.org/news/archives/2007/44th_council/Item_12-2_2007.pdf Chemdrawn] retrieved 15 April 2010</ref> และตีพิมพ์ผลงานต่าง ๆ
 
IUPAC เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในผลงานด้านการวางมาตรฐานระบบการตั้งชื่อในวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์สาขาอื่น แต่ IUPAC ยังได้มีผลงานตีพิมพ์ในหลายสาขา ทั้งในด้านเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ ผลงานที่สำคัญของ IUPAC ในสาขาเหล่านี้รวมไปถึงการวางมาตรฐานชื่อรหัสลำดับเบสนิวคลีโอไทด์<ref name="IYC">[http://www.chemistry2011.org/about-iyc/introduction IYC: Introduction.] July 9, 2009. Retrieved on February 17, 2010. retrieved 15 April 2010</ref>
 
== อ้างอิง ==