ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์"

(เพิ่มประโยชน์)
 
== ผลกระทบ ==
การใช้และการวิจัยและพัฒนาสารกำจัดศัตรูพืช ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์
 
=== ผลกระทบต่อสุขภาพ ===
สารกำจัดศัตรูพืช อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพให้แย่ลงทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังได้กับผู้ที่ได้รับสารกำจัดศัตรูพืชโดยตรง เช่น อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังและตา หรือ อาการที่รุนแรง อย่างมะเร็ง เป็นต้น และมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่า การได้รับสารกำจัดศัตรูพืช มีผลกับ ความบกพร่องของระบบประสาท การเกิดที่ผิดปกติ และการตายของทารกตัวอ่อน รวมถึงความผิดปกติทางพัฒนาการของระบบประสาท<ref>Sanborn M, Kerr KJ, Sanin LH, Cole DC, Bassil KL, Vakil C (October 2007). "Non-cancer health effects of pesticides: systematic review and implications for family doctors". Can Fam Physician 53 (10): 1712–20.</ref>
 
=== ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ===
มากกว่า 98% ของยาฆ่าแมลง และ 95% ของยาปราบวัชพืช ที่ฉีดพ่น กระจายได้สู่พื้นอื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่เป้าหมาย รวมถึง เข้าไปถึง สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมาย อากาศ น้ำ และดิน<ref>Miller GT (2004), Sustaining the Earth, 6th edition. Thompson Learning, Inc. Pacific Grove, California. Chapter 9, Pages 211-216.</ref> สารกำจัดศัตรูพืช เป็นสาเหตุหนึ่งของมลภาวะของแหล่งน้ำและดิน
 
นอกจากนั้น การใช้สารกำจัดศัตรูพืช ยังมีผลทำให้[[ความหลากหลายทางชีวภาพ]]ลดลง ลดการดึงไนโตรเจน (nitrogen fixation) ของพืช และลดการผสมเกสรลด รวมถึงรบกวนแหล่งที่อยู่ของสัตว์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น นก<ref>Miller GT (2004), Sustaining the Earth, 6th edition. Thompson Learning, Inc. Pacific Grove, California. Chapter 9, Pages 211-216./ref>
 
ศัตรูพืชเอง ยังอาจเกิดความต้านทานต่อสารกำจัดศัตรูพืช (อาการดื้อยา) ขึ้นได้ ซึ่งทำให้เกิดความต้องการสารกำจัดศัตรูพืชชนิดใหม่ หรือ อาจทำให้ต้องใช้สารกำจัดศัตรูพืชเดิมในปริมาณที่สูงขึ้น ซึ่งวิธีหลังนี้จะยิ่งผลกระทบด้านลบแก่สิ่งแวดล้อม
 
=== ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ===
ผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช ยังส่งผลต่อค่าใช้จ่ายอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายของสหรัฐอเมริกาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีผลจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอยู่ที่ราวๆ 9 พันล้านเหรียญ ในแต่ละปี<ref>imentel, David. "Environmental and Economic Costs of the Application of Pesticides Primarily in the United States." Environment, Development and Sustainability 7 (2005): 229-252., [1]. Retrieved on February 25, 2011.</ref>
 
นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายสำหรับการขึ้นทะเบียนและจัดซื้อสารกำจัดศัตรูพืชอีกด้วย
 
==ดูเพิ่ม==
350

การแก้ไข