ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์"

เพิ่มประโยชน์
(เพิ่มประโยชน์)
{{สั้นมาก}}
 
[[File:Cropduster spraying pesticides.jpg|thumb|right|เครื่องบินฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชลงบนไร่]]
 
'''สารกำจัดศัตรูพืช''' เป็นสารที่ใช้เพื่อป้องกัน ทำลาย ไล่หรือ ลดปัญหาของศัตรูพืช<ref>US Environmental (July 24, 2007), [http://www.epa.gov/pesticides/about/index.htm What is a pesticide?] epa.gov. Retrieved on September 15, 2007.</ref>
 
สารกำจัดศัตรูพืช อาจเป็นสารเคมี หรือ สารชีวภาพ (เช่น ไวรัส หรือ แบคทีเรีย) ที่ใช้ทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตแพร่พันธุ์ ของสัตว์ (แมลง หนู หอย) วัชพืช หรือ จุลชีพ ที่ก่อความเสียหาย ทำลาย ส่งผลกระทบกับ พืชหลักที่เพาะปลูก ให้คุณภาพหรือปริมาณต่ำลง
 
สารกำจัดศัตรูพืช แบ่งตามศัตรูพืชได้ คือ [[ยากำจัดวัชพืช]] [[ยาฆ่าแมลง]] [[ยาฆ่าไร]] และ [[ยากำจัดเชื้อรา]] นอกจากนั้นยังมีสารอื่นๆอีกเช่น สารที่ใช้กำจัดหนู สารที่ใช้กำจัดหอย
 
== ประโยชน์ของสารกำจัดศัตรูพืช <ref>Cooper, Jerry and Hans Dobson. "The benefits of pesticides to mankind and the environment." Crop Protection 26 (2007): 1337-1348., [http://www.croplifefoundation.org/Documents/Research%20Briefs/PesticideBenefitsResearchPaper.pdf] Retrieved on February 25, 2011.</ref>==
1. ประโยชน์โดยตรงในการกำจัดศัตรูและโรคพืช
* เพิ่มผลผลิตของพืชประธาน
* เพิ่มคุณภาพของพืชประธาน
* ช่วยควบคุมวัชพืชให้มีอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เช่น มีมากพอที่จะช่วยคลุมดินแต่ไม่มากจนเกินไปที่จะไปแย่งน้ำและอาหารจากพืชประธาน
 
2. ประโยชน์โดยตรงในการควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องกับคนและสัตว์เลี้ยง
* ช่วยให้ชีวิตของคนปลอดภัยและมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยการกำจัดแมลงรวมถึงหนู ที่เป็นพาหะนำโรค
* ช่วยให้ชีวิตของสัตว์เลี้ยงปลอดภัยและมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยการกำจัดแมลงรวมถึงหนู ที่เป็นพาหะนำโรค
* ช่วยควบคุมกำจัดขอบเขตของโรคติดต่อ
 
3. ประโยชน์โดยตรงในการป้องกันทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้าง และกิจกรรมของมนุษย์จากวัชพืช แมลง หรือ สัตว์รบกวน
* ช่วยให้โครงสร้างไม้ปลอดภัย เช่น ป้องกันปลวกเข้าทำลายโครงสร้างไม้
* ช่วยป้องกันทรัพย์สิน เช่น ป้องกันหนูเข้าทำลายสายไฟ หรือ มดเข้าทำลายอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์
 
4. ประโยชน์ทางอ้อมต่อชุมชน
* ช่วยรายได้จากเกษตรกรรม
* ช่วยให้ชุมชนได้ผลผลิตอาหารดีขึ้น
* ช่วยด้านความปลอดภัยของชุมชน
 
5. ประโยชน์ทางอ้อมต่อประเทศชาติ
* ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อแรงงานขึ้น
* ช่วยเพิ่มรายได้จากการส่งออก
* ช่วยสร้างเศรษฐกิจการเกษตร
 
6. ประโยชน์ทางอ้อมต่อโลก
* ช่วยรักษาอุปทานทางด้านอาหารรวมถึงความหลากหลาย
* ช่วยลดความไม่สงบทางการเมือง เช่น ลดการประท้วงของประชาชนเนื่องจากความอดอยากลง
 
== ผลกระทบ ==
 
 
==ดูเพิ่ม==
* [http://www.doae.go.th/library/html/detail/chemsafe/index.htm การใช้สารกำจัดศัตรูพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]
* [http://www.pesticideinfo.org/Search_Chemicals.jsp ฐานข้อมูลสารกำจัดศัตรูพืช]
* พิสุทธิ์ เอกอำนวย, โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ, สวนสัตว์แมลงสยาม, พิมพ์ครั้งที่ 3 มิถุนายน 2553
 
[[หมวดหมู่:สารเคมีเกษตร]]
350

การแก้ไข