ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ไฟล์:Judges at ICJ in Prasat Preah Vihear 1962.jpg|thumb|ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรุงเฮก ระหว่างการพิจารณาคดีเขาพระวิหาร]]
'''ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ''' ({{lang-en|International Court of Justice}}; ICJ) หรือที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการภาษาปากว่า '''ศาลโลก''' ({{lang-en|World Court}}) เป็นศาลซึ่งตั้งขึ้นโดย[[กฎบัตรสหประชาชาติ]] เมื่อ [[พ.ศ. 2489]] เป็นองค์กรหลักภายใต้องค์การ[[สหประชาชาติ]]ตั้งอยู่ที่[[เฮก|กรุงเฮก]] [[ประเทศเนเธอร์แลนด์]] โดยให้ทำหน้าที่สืบเนื่องต่อจากศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Permanent Court of Justice; IPCJ) ที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ [[10 มกราคม]] [[พ.ศ. 2463]] ซึ่งได้และยุติบทบาทไปพร้อมกับองค์การ[[สันนิบาตชาติ]] ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอยู่ในความควบคุมของ[[สหประชาชาติ]] และมีบัลลังก์ที่[[เฮก|กรุงเฮก]] [[ประเทศเนเธอร์แลนด์]] แต่จะออกนั่งพิจารณาที่อื่นก็ได้
 
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาตัดสินคดีใดๆใด ๆ ที่เป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศ 2 ประเทศขึ้นไป (Contentiouscontentious Casecase) เช่น ข้อพิพาทเรื่องดินแดนอาณาเขต การละเมิดอำนาจอธิปไตย ปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ หรือแม้แต่กรณีที่เกี่ยวข้องกับเอกชนที่รัฐเป็นผู้ฟ้องแทน ฯลฯ ทั้งนี้ประเทศที่เกี่ยวข้องจะต้องยินยอมรับอำนาจศาลให้เป็นผู้พิจารณาตัดสินก่อนเท่านั้น ศาลจึงจะมีอำนาจพิจารณาตัดสินคดีนั้นได้
 
นอกจากนี้ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศยังมีอำนาจวินิจฉัยเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในทางกฎหมายระหว่างประเทศ (Advisoryadvisory Opinionopinion) ในกรณีสามกรณีหลัก คือ กรณีแรก ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติร้องขอ กรณีที่สอง ตามที่องค์กรอื่นภายใต้สหประชาชาติหรือองค์การชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติร้องขอโดยได้รับการอนุมัติจากสมัชชาใหญ่ และ กรณีที่สาม ตามที่ได้มีการให้อำนาจวินิจฉัยปัญหาไว้โดยสนธิสัญญา
 
ผู้พิพากษาศาลโลกศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมี 15 คน เลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 9 ปี คนละวาระเดียว การพิจารณาพิพากษาคดี ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย 9 คนนั่งบัลลังก์ จึงจะเป็นองค์คณะ อนึ่ง ศาลจะเลือกประธานและรองประธานศาลเอง และศาลจะนั่งพิจารณาที่อื่นนอกจากสำนักงานศาลที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ได้
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
38,884

การแก้ไข