ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความเชื่อหลักของอณูชีววิทยา"

{{บทความหลัก|พรีออน}}
 
พรีออนเป็นโปรตีนที่สามารถจำลองตัวเองได้ เป็นตัวการก่อนให้เกิดโรค [[Creutzfeldt-Jakob disease|CJD]] ปัจจุบันพบว่าการจำลองตัวเองของพรีออนก็อยู่ภายใต้[[กฎการคัดเลือกโดยธรรมชาติ]]<ref>{{cite journal |author=Li J, Browning S, Mahal SP, Oelschlegel AM, Weissmann C |title=Darwinian Evolution of Prions in Cell Culture |journal=Science |volume= 327|issue= 5967|pages= 869–72|year=2009|month=December |pmid=20044542 |doi=10.1126/science.1183218 |laysummary=http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8435320.stm |pmc=2848070}}</ref> เช่นเดียวกับกรดนิวคลีอิก การจำลองตัวเองของพรีออนเป็นตัวอย่างที่ขัดกับความเชื่อหลักของอณูชีววิทยา
 
==อ้างอิง==
44,134

การแก้ไข