ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความเชื่อหลักของอณูชีววิทยา"

{{บทความหลัก|พรีออน}}
 
พรีออนเป็นโปรตีนที่สามารถจำลองตัวเองได้ เป็นตัวการก่อนให้เกิดโรค [[Creutzfeldt-Jakob disease|CJD]] ปัจจุบันพบว่าการจำลองตัวเองของพรีออนก็อยู่ภายใต้กฎการคัดเลือกโดยธรรมชาติ เช่นเดียวกับกรดนิวคลีอิก การจำลองตัวเองของพรีออนเป็นตัวอย่างที่ขัดกับความเชื่อหลักของอณูชีววิทยา
 
==อ้างอิง==
44,134

การแก้ไข