ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความเชื่อหลักของอณูชีววิทยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''หลักเกณฑ์กลางสำหรับชีววิทยาโมเลกุล''' ({{lang-en|central dogma of molecular biology}}) นั้นมีการพูดถึงครั้งแรกโดย [[ฟรานซิส คริก]] ใน [[ค.ศ. 1958]]<ref name="crick1958">Crick, F.H.C. (1958): [http://profiles.nlm.nih.gov/SC/B/B/F/T/_/scbbft.pdf On Protein Synthesis.] Symp. Soc. Exp. Biol. XII, 139-163. (pdf, early draft of original article)</ref> โดย[[ฟรานซิส คริก]] และได้รับการมีกล่าวซ้ำในบทความซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร''[[เนเจอร์]]'' ช่วงเมื่อปี ค.ศ. 1970<ref name="crick1970">{{cite journal | last1 = Crick | first1 = F | title = Central dogma of molecular biology. | url = http://www.nature.com/nature/focus/crick/pdf/crick227.pdf | pmid = 4913914 | author-separator =, | journal = Nature | author-name-separator= | doi=10.1038/227561a0 | volume=227 | issue=5258 | pages = 561–3 | year=1970 | month=August}}</ref> ว่า
 
[[Imageไฟล์:Centraldogma nodetails.GIF|thumb|right|160px|การไหลของข้อมูลในระบบเชิงชีวะ]]
:<blockquote>"หลักเกณฑ์กลางของชีววิทยาโมเลกุลคือรายละเอียดโดยละเอียดขั้นต่อขั้นของการส่งต่อข้อมูล โดยเป็นที่ระบุชัดเจนว่าข้อมูลไม่อาจถูกถ่ายส่งย้อนจากโปรตีนกลับไปเป็นโปรตีนหรือกรดนิวคลิอิกได้"<ref>''The central dogma of molecular biology deals with the detailed residue-by-residue transfer of sequential information. It states that information cannot be transferred back from protein to either protein or nucleic acid.''</ref></blockquote>
 
:"หลักเกณฑ์กลางของชีววิทยาโมเลกุลคือรายละเอียดโดยละเอียดขั้นต่อขั้นของการส่งต่อข้อมูล โดยเป็นที่ชัดเจนว่าข้อมูลไม่อาจถูกถ่ายย้อนจากโปรตีนไปเป็นโปรตีนหรือกรดนิวคลิอิกได้"<ref>''The central dogma of molecular biology deals with the detailed residue-by-residue transfer of sequential information. It states that information cannot be transferred back from protein to either protein or nucleic acid.''</ref>
 
กล่าวคือ กระบวน[[การสร้างโปรตีน]]นั้นเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถเกิดย้อนกลับได้ ไม่สามารถสร้าง[[ดีเอ็นเอ]]โดยมี[[โปรตีน]]เป็นต้นแบบได้
 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นกรอบความเข้าใจการถ่ายทอดข้อมูลลำดับระหว่างข้อมูลข้อมูลลำดับ โดยในกรณีที่พบได้ทั่วไป จะขนส่งโพลิเมอร์ชีวภาพในสิ่งมีชีวิต โพลิเมอร์ชีวภาพแบ่งออกเป็น 3 ระดับใหญ่ ๆ ได้แก่ [[ดีเอ็นเอ]] [[อาร์เอ็นเอ]] (ทั้งสองเป็นกรดนิวคลีอิกทั้งคู่) และโปรตีน มีการถ่ายทอดข้อมูลโดยตรงที่เป็นไปได้จำนวน 3×3 = 9 วิธี ที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดข้อมูลเหล่านี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้แบ่งประเภททั้ง 9 วิธีนี้ออกเป็นสามประเภท ประเภทละสามวิธี คือ การถ่ายทอดทั่วไป 3 วิธี ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดขึ้นตามปกติในเซลล์ส่นวใหญ่, การถ่ายทอดพิเศษ 3 วิธี ซึ่งเป็นที่รู้จัก แต่เกิดขึ้นเฉพาะเมื่ออยู่สภาวะที่เจาะจงในกรณีของไวรัสบางชนิดหรือในห้องปฏิบัติการ และการถ่ายทอดที่ยังไม่เป็นที่ทราบกันอีก 3 วิธี การถ่ายทอดทั่วไปอธิบายการไหลทั่วไปของข้อมูลทางชีววิทยา ซึ่งดีเอ็นเอสามารถคัดลอกตัวเองเป็นดีเอ็นเอ ข้อมูลดีเอ็นเอสามารถคัดลอกต่อเป็นเอ็มอาร์เอ็นเอได้ (การถอดรหัส) และโปรตีนสามารถถูกสังเคราะห์ได้โดยใช้ข้อมูลในเอ็มอาร์เอ็นเอเป็นแบบ (การแปลรหัส)<ref name="crick1970"/>
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[Categoryหมวดหมู่:อณูชีววิทยา]]
[[Categoryหมวดหมู่:อณูพันธุศาสตร์]]
{{โครงชีววิทยา}}