ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีบายศรีสู่ขวัญ"

กำหนดเป็นวิกิประเทศไทย
(ref)
(กำหนดเป็นวิกิประเทศไทย)
{{วิกิประเทศไทย}}
==ความหมาย==
'''บายศรี''' หมายถึง เครื่องเชิญ[[ขวัญ]]หรือรับขวัญ ทำด้วย[[ใบตอง]] รูปคล้าย[[กระทง]] เป็นชั้น ๆ มีขนาดใหญ่เล็กสอบขึ้นไปตามลำดับ เป็น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น หรือ 9 ชั้น มีเสาปักตรงกลางเป็นแกน มีเครื่องสังเวยวางอยู่ในบายศรีและมี[[ไข่]]ขวัญเสียอยู่บนยอดบายศรี มีหลายอย่าง เช่น บายศรีตอง บายศรีปากชาม บายศรีใหญ่ ( [[ภาษาเขมร]] บาย = ข้าว + ศรี = สิริ หมายความว่า ข้าวอันเป็นสิริหรือข้าวขวัญ )<ref> พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 </ref>
 
== ประวัติความเป็นมา ==
บายศรีนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าได้ประดิษฐ์ขึ้นมาจากคติความเชื่อของ[[พราหมณ์]] พิจารณาจากการนำใบตองมาประดิษฐ์บายศรี เนื่องด้วยใบตองนั้นเป็นของสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีมลทินของอาหารเก่าให้แปดเปื้อน และอีกประการหนึ่งก็คือ รูปร่างลักษณะของบายศรีที่ได้จำลอง[[เขาพระสุเมรุ]]ซึ่งเป็นที่สถิตของ[[พระอิศวร]] ตลอดจนเครื่องสังเวยก็มีความเชื่อมาจากคติพราหมณ์เช่น ไข่ แตงกวา มะพร้าว รวมถึงพิธีการ เช่น การเวียนเทียน การเจิม และพิธีการต่าง ๆ เหล่านี้พราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีทั้งสิ้น
 
== ประเภทของบายศรี ==
ในภาคเหนือจะเรียกบายศรีว่า " ใบสี " , " ใบสรี " หรือ " ใบสีนมแมว " และจะเรียกพานบายศรีว่า ขันใบสี เพราะชาวล้านนาจะเรียกพานว่า ขัน แล้วเรียกขันว่า สลุง บายศรีแยกเป็น 4 ประเภท คือ
# บายศรีหลวง
# บายแสร็ตจาน ( บายศรีปากชาม )
 
== อ้างอิง ==
<references />
[[หมวดหมู่:วัฒนธรรมไทย]]
14,527

การแก้ไข