ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร"

 
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 ของไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย}}
{{ผู้บัญชาการทหารอากาศ}}
58,493

การแก้ไข