ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เยาวเรศ ชินวัตร"

 
* {{cite book |title=บริหารคนบริหารงานสไตล์ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร |year=2554 |author=ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ และ ปราณีย์ คชพร |publisher=ปราชญ์ สำนักพิมพ์ |isbn=9786162520129}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* http://www.nationweekend.com/weekend/20050801/web02.shtml
* http://www.manager.co.th/MetroLife/ViewNews.aspx?NewsID=4790088239907
* http://www.becnews.com/backissue/f_famous/yaovaret.html
 
{{เรียงลำดับ|ยเยาวเรศ ชินวัตร}}
44,451

การแก้ไข