ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เยาวเรศ ชินวัตร"

เยาวเรศสมรสกับวีรชัย วงศ์นภาจันทร์ นักธุรกิจไทยเชื้อสายจีน ปัจจุบันแยกทางกันแล้ว มีบุตร 3 คน ใช้นามสกุลของบิดาคือ นางสาวชยิกา นายรัตนะ และ นายธนวัต วงศ์นภาจันทร์<ref name="บริหารคน 20"/>
 
== อ้างอิง ==
== บรรณานุกรม ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
* {{cite book |title=บริหารคนบริหารงานสไตล์ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร |year=2554 |author=ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ และ ปราณีย์ คชพร |publisher=ปราชญ์ สำนักพิมพ์ |isbn=9786162520129}}
 
44,368

การแก้ไข