ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดุลย์ เหลืองบริบูรณ์"

== การลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ==
ภายหลังจากที่นาย[[นพดล พลเสน]] อดีต ส.ส.อุทัยธานีคนเดิม ถูก[[ศาลรัฐธรรมนูญ]]ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี จากการยุบ[[พรรคชาติไทย]] นายอดุลย์ ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในนาม[[พรรคชาติไทยพัฒนา]] ต่อมา กกต. ได้ตัดสิทธิ์นายอดุลย์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคไม่ครบ 90 วัน แต่ภายหลังศาลได้ตัดสินแล้วว่า นายอดุลย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงให้เป็นผู้สมัครต่อไป ต่อมาในการเลือกตั้งซ่อมวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 นายอดุลย์ ได้รับการเลือกตั้ง ด้วยคะแนน 84,940 คะแนน
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 2552]] - [[ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก]] (ท.ช.)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/016_2/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 16ข วันที่ 4 ธันวาคม 2552</ref>
 
{{เกิดปี|2511}}
[[หมวดหมู่:ชาวอุทัยธานี]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคชาติไทยพัฒนา]]
[[หมวดหมู่:ชาวอุทัยธานี]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ช.]]
{{โครงชีวประวัติ}}
54,134

การแก้ไข