ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง"

 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก AFTA สำนักเลขาธิการอาเซียน [[กรุงจาการ์ตา]] และเป็นรองเลขาธิการอาเซียน ฝ่ายปฏิบัติการ ในปี พ.ศ. 2540 จนกระทั่งในปี [[พ.ศ. 2552]] จึงได้เข้ามารับตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย (ตำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรี) ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/082/85.PDF คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 130/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนการค้าไทย (นายวัชระ พรรณเชษฐ์ นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง)]</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 2552]] - [[ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก]] (ท.ช.)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/016_2/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 16ข วันที่ 4 ธันวาคม 2552</ref>
 
== อ้างอิง ==
56,075

การแก้ไข