ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| colspan=8| '''คณะรัฐมนตรีคณะที่ 9 ของไทย'''
|- style="background:#cccccc"
| colspan=4| '''ตำแหน่ง''' || '''รายนาม''' || '''เริ่มวาระ''' || '''สิ้นสุดวาระ''' || '''หมายเหตุ'''
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| [[นายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| || colspan=2 bgcolor="#FFD700"| || [[อานันท์ ปันยารชุน|นายอานันท์ ปันยารชุน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| rowspan = 3 bgcolor="#E9E9E9"| [[รายนามรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย|รองนายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เภา สารสิน|พลตำรวจเอก เภา สารสิน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
| rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์|กระทรวงเกษตร</br>และสหกรณ์]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=เกษตรและสหกรณ์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์|นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=เกษตรและสหกรณ์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[อำพล เสนาณรงค์|นายอำพล เสนาณรงค์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงคมนาคม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=คมนาคม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[นุกูล ประจวบเหมาะ|นายนุกูล ประจวบเหมาะ]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
| rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงศึกษาธิการ]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=ศึกษาธิการ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์|นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=ศึกษาธิการ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สมชัย วุฑฒิปรีชา|นายสมชัย วุฑฒิปรีชา]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงสาธารณสุข]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สาธารณสุข}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ไพโรจน์ นิงสานนท์|นายไพโรจน์ นิงสานนท์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
| rowspan = 2 bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงอุตสาหกรรม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=อุตสาหกรรม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สิปปนนท์ เกตุทัต|นายสิปปนนท์ เกตุทัต]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=อุตสาหกรรม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[วีระ สุสังกรกาญจน์|นายวีระ สุสังกรกาญจน์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| [[ทบวงมหาวิทยาลัย]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=ทบวงมหาวิทยาลัย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เกษม สุวรรณกุล|นายเกษม สุวรรณกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]