ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สปิน (ซอฟต์แวร์)"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
สปิน ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น สปิน (ซอฟต์แวร์): เพื่อแก้ความกำกวมระหว่างสปิน (ซอฟต์แวร์) กับ ส...
(โรบอต เพิ่ม: lt:SPIN)
(สปิน ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น สปิน (ซอฟต์แวร์): เพื่อแก้ความกำกวมระหว่างสปิน (ซอฟต์แวร์) กับ ส...)
59

การแก้ไข