ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ศิลปะฟื้นฟูศิลปวิทยา}}
[[ไฟล์:Renaiss3.jpg|thumb|200px|left|[[เดวิด (มีเกลันเจโล)|รูปสลักเดวิด]] เมือง[[ฟลอเรนซ์]] [[ประเทศอิตาลี]] หนึ่งใน[[ประติมากรรม]]ชิ้นเอกของยุคนี้]]
'''ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา''' หรือ '''ยุคเรอเนสซองซ์''' ({{lang-fr|Renaissance}}) แปลว่า "การเกิดใหม่", ({{lang-it|Il Rinascimento}}) เป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมใน[[ทวีปยุโรป]] ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมยุคใหม่ ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเป็นการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมที่กินเวลาตั้งแต่ราวคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึง 17 ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทางวรรณกรรม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ศาสนาและการเมือง การฟื้นฟูการศึกษาโดยอาศัยผลงานคลาสสิก การพัฒนาจิตรกรรม และการปฏิรูปการศึกษาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อาศัยพลังของนัก[[มนุษนิยม]]และ[[ปัจเจกชนนิยม]]เป็นเครื่องจูงใจ<ref>นันทนา กปิลกาญจน์. '''ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก'''. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542. หน้า 279.</ref> เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเกิดขึ้นในฟลอเรนซ์ [[แคว้นทัสกานี]] ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14<ref>Burke, P., ''The European Renaissance: Centre and Peripheries'' ([[Blackwell Publishing|Blackwell]], Oxford 1998)</ref>
 
== ประวัติของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ==
60

การแก้ไข