ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสิรินธร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| class_range =
| type_headman = ผู้อำนวยการ
| headman = นางภัทิรานายสมเกียรติ เสงี่ยมศักดิ์พาณิชย์กิจเจริญ
| motto = เลิศวิทยา พลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลชุมชน ประพฤติตนเป็นคนดี
| song =
2

การแก้ไข