ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์สุโขทัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Infobox dynasty
{{Royal house
| surname name = ราชวงศ์สุโขทัย
| native_language =
| estate = กรุงศรีอยุธยา
| coat of arms native_name =
| coa =
| country = [[กรุงศรีอยุธยา]]
| parent house caption =
| titles position = [[พระมหากษัตริย์]]แห่ง[[กรุงศรีอยุธยา]]
| establish_date = [[พ.ศ. 2112]]
| founder = [[สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช]]
| final ruler founder = [[สมเด็จพระอาทิตยวงศ์มหาธรรมราชาธิราช]]
| current head collapse_date =
| founding year end_date = [[พ.ศ. 21122172]]
| last_member = [[สมเด็จพระอาทิตยวงศ์]]
| dissolution =
| founder first_headman = [[สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช]]
| deposition =
| current_headman =
| nationality = [[ไทย]]
| last_headman = [[สมเด็จพระอาทิตยวงศ์]]
| cadet branches =
| number_of_member =
}}
| important_member =
 
| prev_gen =
| next_gen =
| seat_of_power =
| estate territory = - [[กรุงศรีอยุธยา]]
| footnote =
}}
[[ไฟล์:KingNU.jpg|thumb|light|[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]]]]
[[ไฟล์:Ekatotsarotwpamok06.jpg|thumb|light|พระบรมรูปสมเด็จ[[สมเด็จพระเอกาทศรถ]] ประดิษฐาน ณ วัดป่าโมก [[อำเภอป่าโมก]] [[จังหวัดอ่างทอง]]]]
ผู้ใช้นิรนาม