ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวิช รัตนเพียร"

{{จบกล่อง}}
 
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 55 ของไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย}}
{{ผู้แทนการค้าไทย}}
 
[[หมวดหมู่:บุคคลที่{{เกิดในปี พ.ศ. |2499]]}}
{{มีชีวิต}}
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคชาติพัฒนา]]
[[หมวดหมู่:พรรคไทยรักไทย]]
[[หมวดหมู่:ผู้แทนการค้าไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย]]
54,139

การแก้ไข