ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวิช รัตนเพียร"

 
== การศึกษา ==
ประวิช รัตนเพียร เข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่[[โรงเรียนเซนต์คาเบรียล]] ต่อจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ที่[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] รุ่น 26 (พ.ศ. 2519) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2522 และปริญญาเอกทางด้านการอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2525 จาก[[มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต]] และยังสำเร็จการศึกษาหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Research Associate) จากมหาวิทยาลัยแห่งเดียวกันนี้ด้วย
* ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ [[โรงเรียนเซนต์คาเบรียล]] (พ.ศ. 2515)
* รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 26 (พ.ศ. 2519)
* Master of Public Administration, [[The Pennsylvania State University U.S.A.]] (พ.ศ. 2522)
* Doctor of Education , The Pennsylvania State University (พ.ศ. 2525) Major - Higher Education, Minor - Public Administration
* Postdoctoral Research Associate The Pennsylvania State University (พ.ศ. 2526)
 
== การทำงาน ==
54,139

การแก้ไข