ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวิช รัตนเพียร"

 
== ครอบครัว ==
ประวิช รัตนเพียร เป็นบุตรของ นาย[[ประชุม รัตนเพียร]] กับนางวิจิตรา รัตนเพียร มีพี่น้องจำนวน 4 คน คือ ดร.ประวิช รัตนเพียร ,ดร.ประเวช รัตนเพียร,ดร.วาชิต รัตนเพียร และดร.วิชุดา รัตนเพียร สมรสกับนางพัชราภรณ์ รัตนเพียร '''มีบุตร-ธิดา จำนวน 4 คน''' ได้แก่ นายพิชญ์ รัตนเพียร นายปริน รัตนเพียร นางสาววิชภรณ์ รัตนเพียร และนางสาวปรินดา รัตนเพียร
 
เป็นบุตรของ นายประชุม – นางวิจิตรา รัตนเพียร มีพี่น้องจำนวน 4 คน คือ ดร.ประวิช รัตนเพียร ,ดร.ประเวช รัตนเพียร,ดร.วาชิต รัตนเพียร และดร.วิชุดา รัตนเพียร สมรสกับนางพัชราภรณ์ รัตนเพียร '''มีบุตร-ธิดา จำนวน 4 คน'''
* คนที่ 1 นายพิชญ์ รัตนเพียร กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* คนที่ 2 นายปริน รัตนเพียร กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก [[มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
* คนที่ 3 นางสาววิชภรณ์ รัตนเพียร จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จบปริญญาโทที่ UNIVERSITY OF WESTMINSTER
กำลังศึกษาระดับปริญาเอกที่ สหราช อาณาจักร
* คนที่ 4 นางสาวปรินดา รัตนเพียร กำลังศึกษาที่ ST.CATHERINE ประเทศอังกฤษ
 
== การศึกษา ==
54,139

การแก้ไข