ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| post = รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
| insignia = Logo_che02.gif
| insigniasize = 120px100px
| insigniacaption = ตราวชิร
| image =
| formation = [[19 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2515]]
| succession =
| inaugural = [[บุญรอด บิณฑสันต์|นายบุญรอด บิณฑสันต์]]
| website =
}}
| '''ลำดับ'''</br><small>(สมัย)</small> || '''รูป''' || '''รายนาม''' || '''ครม.</br>คณะที่''' || '''เริ่มวาระ''' || '''สิ้นสุดวาระ'''
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1''' || [[ไฟล์:Logo_che02บุญรอด บิณฑสันต์.gifjpg|100px]] || '''[[บุญรอด บิณฑสันต์|นายบุญรอด บิณฑสันต์]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 32 ของไทย|32]]''' || [[19 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2515]] || [[14 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2516]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2''' || [[ไฟล์:อรุณ สรเทศน์.jpg|100px]]|| '''[[อรุณ สรเทศน์|นายอรุณ สรเทศน์]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 33 ของไทย|33]]''' || [[16 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2516]] || [[22 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2517]]
|-
| rowspan=2 bgcolor= | '''3'''<br><small>(1,2)</small> || rowspan=2| [[ไฟล์:kasem.jpg|100px|]] || rowspan=2| '''[[เกษม สุวรรณกุล|นายเกษม สุวรรณกุล]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 ของไทย|34]]''' || [[30 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2517]] || [[14 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2518]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 36 ของไทย|36]]''' || [[17 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2518]] || [[8 มกราคม]] [[พ.ศ. 2519]]
|-
| rowspan=2 bgcolor= | '''5''' || rowspan=2| [[ไฟล์:Nipon_Sasithorn.jpg|100px]] || rowspan=2| '''[[นิพนธ์ ศศิธร|นายนิพนธ์ ศศิธร]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 36 ของไทย|36]]''' || [[8 มกราคม]] [[พ.ศ. 2519]] || [[12 มกราคม]] [[พ.ศ. 2519]]
|-
| colspan=4| '''[[คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน]]''' || [[5 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2519]] || [[6 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2519]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''6''' || [[ไฟล์:vimonsiri.jpg|100px]] || '''[[วิมลศิริ ชำนาญเวช|นางวิมลศิริ ชำนาญเวช]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 36 ของไทย|36]]''' || [[22 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2519]] || [[19 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2520]]
|- style="background:#FA8072"
| colspan=4| '''[[คณะปฏิวัติ (พ.ศ. 2520)|คณะปฏิวัติ]]''' นำโดย[[สงัด ชลออยู่|พลเรือเอก สงัด ชลออยู่]] || [[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2520]] || [[11 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2520]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''7'''<br><small>(3)</small> || [[ไฟล์:kasem.jpg|100px]] || '''[[เกษม สุวรรณกุล|นายเกษม สุวรรณกุล]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 40 ของไทย|40]]''' || [[12 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2520]] || [[21 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2521]]
|-
| '''ลำดับ'''</br><small>(สมัย)</small> || '''รูป''' || '''รายนาม''' || '''ครม.</br>คณะที่''' || '''เริ่มวาระ''' || '''สิ้นสุดวาระ'''
|-
| rowspan=2 bgcolor= | '''8'''<br><small>(4,5)</small> || rowspan=2| [[ไฟล์:kasem.jpg|100px|]] || rowspan=2| '''[[เกษม สุวรรณกุล|นายเกษม สุวรรณกุล]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 41 ของไทย|41]]''' || [[24 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2522]] || [[3 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2523]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 42 ของไทย|42]]''' || [[21 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2523]] || [[19 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2526]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''9''' || [[ไฟล์:Logo_che02.gif|100px]] || '''[[ปรีดา พัฒนถาบุตร|นายปรีดา พัฒนถาบุตร]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 43 ของไทย|43]]''' || [[7 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2526]] || [[4 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2529]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''10''' || [[ไฟล์:Subin.jpg|100px]] || '''[[สุบิน ปิ่นขยัน|นายสุบิน ปิ่นขยัน]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 44 ของไทย|44]]''' || [[11 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2529]] || [[3 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2531]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''11'''<br><small>(1)</small> || [[ไฟล์:Logo_che02.gif|100px]]|| '''[[ทวิช กลิ่นประทุม|นายทวิช กลิ่นประทุม]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 45 ของไทย|45]]''' || [[9 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2531]] || [[26 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2533]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''12''' || [[ไฟล์:Anuwat_W.jpg|100px]] || '''[[อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ|นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 45 ของไทย|45]]''' || [[26 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2533]] || [[9 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2533]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''13''' || [[ไฟล์:Yingpan_M.jpg|100px]] || '''[[ยิ่งพันธ์ มนะสิการ|นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 46 ของไทย|46]]''' || [[14 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2533]] || [[23 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2534]]
|-
|- style="background:#FA8072"
| colspan=4| '''[[คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ|คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)]]''' || [[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2534]] || [[1 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2534]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''14'''<br><small>(6)</small> || [[ไฟล์:kasem.jpg|100px]] || '''[[เกษม สุวรรณกุล|นายเกษม สุวรรณกุล]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 47 ของไทย|47]]''' || [[6 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2534]] || [[22 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''15'''<br><small>(2)</small> || [[ไฟล์:Logo_che02.gif|100px]] || '''[[ทวิช กลิ่นประทุม|นายทวิช กลิ่นประทุม]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 ของไทย|48]]''' || [[17 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''16'''<br><small>(7)</small> || [[ไฟล์:kasem.jpg|100px]] || '''[[เกษม สุวรรณกุล|นายเกษม สุวรรณกุล]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 ของไทย|49]]''' || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''17''' || [[ไฟล์:sutep_a.jpg|100px]] || '''[[สุเทพ อัตถากร|นายสุเทพ อัตถากร]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 50 ของไทย|50]]''' || [[29 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[13 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2537]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''18''' || [[ไฟล์:กระแส ชนะวงศ์.jpg|100px]] || '''[[กระแส ชนะวงศ์|นายกระแส ชนะวงศ์]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 50 ของไทย|50]]''' || [[25 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2537]] || [[11 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2538]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''19''' || [[ไฟล์:tawin_p.jpg|100px]] || '''[[ถวิล ไพรสณฑ์|นายถวิล ไพรสณฑ์]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 50 ของไทย|50]]''' || [[16 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2538]] || [[19 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2538]]
|-
| rowspan=2 bgcolor= | '''20'''<br><small>(1,2)</small> || rowspan=2| [[ไฟล์:bunchu_t.jpg|100px|]] || rowspan=2| '''[[บุญชู ตรีทอง|นายบุญชู ตรีทอง]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 51 ของไทย|51]]''' || [[18 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2538]] || [[23 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2539]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 51 ของไทย|51]]''' || [[28 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2539]] || [[24 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2539]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''21''' || [[ไฟล์:มนตรี_ด่าน.jpg|100px]] || '''[[มนตรี ด่านไพบูลย์|นายมนตรี ด่านไพบูลย์]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 ของไทย|52]]''' || [[29 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2539]] || [[15 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2540]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''22''' || [[ไฟล์:chatchai_a.jpg|100px]] || '''[[ฉัตรชัย เอียสกุล|นายฉัตรชัย เอียสกุล]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 ของไทย|52]]''' || [[15 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2540]] || [[24 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2540]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''23''' || [[ไฟล์:คุณหญิงนงเยาว์.jpg|100px]] || '''[[นงเยาว์ ชัยเสรี|คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 ของไทย|52]]''' || [[24 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2540]] || [[8 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2540]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 ของไทย|53]]''' || [[14 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2540]] || [[5 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2541]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''25''' || [[ไฟล์:ประจวบ_ไชยสาส์น.jpg|100px]] || '''[[ประจวบ ไชยสาส์น|นายประจวบ ไชยสาส์น]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 ของไทย|53]]''' || [[5 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2541]] || [[8 กันยายน]] [[พ.ศ. 2543]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''26''' || [[ไฟล์:สุชน_ชามพูนท.jpg|100px]] || '''[[สุชน ชามพูนท|นายสุชน ชามพูนท]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 ของไทย|53]]''' || [[8 กันยายน]] [[พ.ศ. 2543]] || [[17 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2543]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''27''' || [[ไฟล์:sutam_s.jpg|100px]] || '''[[สุธรรม แสงประทุม|นายสุธรรม แสงประทุม]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 ของไทย|54]]''' || [[17 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2544]] || [[5 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2545]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''28''' || [[ไฟล์:Suwat_L.jpg |100px]] || '''[[สุวัจน์ ลิปตพัลลภ|นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 ของไทย|54]]''' || [[5 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2545]] || [[3 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545]]
|-
56,750

การแก้ไข