Baritoreca

เข้าร่วมเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2550
(used integrated Babel)
 
== แนะนำตัว ==
เกิดที่กรุงเทพฯ โตที่กรุงเทพฯ พ่อแม่ก็เป็นคนกรุงเทพฯ สรุปเป็นก็คนกรุงเทพฯแท้ๆ จ้า..
 
'''การศึกษา'''
* ชั้นประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นต้น [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ|สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ]]
* ชั้นอุดมศึกษา ปริญญาตรี [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี]]
* ชั้นอุดมศึกษา ปริญญาโท [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]]
 
== สิ่งที่สนใจ ==
2,526

การแก้ไข