ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมถวิล สังขะทรัพย์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
==ประวัติ==
นางสมถวิล สังขะทรัพย์ เกิดเมื่อวันที่ [[2 เมษายน]] [[พ.ศ. 2460]] ฝั่งธนบุรี สมรสกับร้อยโทอุดม สังขะทรัพย์ มีธิดา 5 คน (จิตติมา, ธาริณี, ฤดีรัตน์, กิ่งมณี, และพิตราภรณ์) จบการศึกษามัธยมจาก[[โรงเรียนสายปัญญา]] พ.ศ. 2474 ประกาศนียบัตรครูประถม พ.ศ. 2475 สอบได้วิชาชุดครูมัธยม พ.ศ. 2477 และเข้ารับราชการครูโรงเรียนสายปัญญา แล้วไปศึกษาวิชาครูอนุบาลที่ Toyo Eiwa Kindergarten Teacher's Training College กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2481-2483 และศึกษาต่อที่ Post Graduated Course ที่ Lumbuth Teacher's College เมืองโอซากา พ.ศ. 2484 เมื่อกลับมาไทย ก็ย้ายมาสังกัดมาอยู่ที่[[โรงเรียนการเรือนพระนคร]]แผนกอนุบาลละอออุทิศ ต่อมาได้ลาออกจากราชการเมื่อ พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของโรงเรียนสมถวิล ที่ดำเนินการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489
 
ได้พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็น[[วุฒิสมาชิก]] สมาชิก[[สภาปฏิรูป]] และสมาชิก[[สภานิติบัญญัติ]] จากนั้นยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง[[ผู้พิพากษา]]สมทบ[[ศาลคดีเด็กและเยาวชน]] เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และเป็นกรรมการในสมาคมต่างๆอีกหลายสมาคม
398,671

การแก้ไข