ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมถวิล สังขะทรัพย์"

ได้พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็น[[วุฒิสมาชิก]] สมาชิก[[สภาปฏิรูป]] และสมาชิก[[สภานิติบัญญัติ]] จากนั้นยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง[[ผู้พิพากษา]]สมทบ[[ศาลคดีเด็กและเยาวชน]] เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และเป็นกรรมการในสมาคมต่างๆอีกหลายสมาคม
 
นางสมถวิล ถึงแก่กรรม เมื่อคืนวันที่[[12 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2554]] ด้วยภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง
 
===ผลงาน===
ผู้ก่อตั้ง / ผู้อำนวยการ
* โรงเรียนอนุบาลสมถวิล สุขุมวิท 67
* โรงเรียนอนุบาลดวงถวิล
2,526

การแก้ไข