ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมภพ ภิรมย์"

* [http://samkok.911mb.com/index.php/?cmd=post&id=124 สามก๊กฉบับเสนาธิการ ตอนยุทธนาวีซำกั๋ง - สามก๊กวิทยา | สามก๊กสามจบใครว่าคบไม่ได้]
 
{{ศิลปินแห่งชาติ/ทัศนศิลป์}}
{{ศิลปินแห่งชาติ/ศิลปะสถาปัตยกรรม}}
{{รางวัลนราธิป}}
58,587

การแก้ไข