ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมภพ ภิรมย์"

 
{{ศิลปินแห่งชาติ/ทัศนศิลป์}}
{{ศิลปินแห่งชาติ/ศิลปะสถาปัตยกรรม}}
{{รางวัลนราธิป}}
 
{{เกิดปี|2459}}{{ตายปี|2550}}
[[หมวดหมู่:ศิลปินแห่งชาติ]]
[[หมวดหมู่:ศาสตราจารย์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:ทหารเรือชาวไทย]]
{{เกิดปี|2459}}{{ตายปี|2550}}
[[หมวดหมู่:บุคคลจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
58,601

การแก้ไข