ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางฮ็อนแอ"

ปี [[ค.ศ. 997]] [[พระเจ้าซองจงแห่งโครยอ]]ทรงสิ้นพระชนม์ เจ้าชายวังซงจึงได้ขึ้นครองราชย์ต่อทรงมีพระนามว่า [[พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ]] พระเจ้ามกจงทรงพระราชทานนามให้สมเด็จพระราชินีซุงด็อกว่า '''พระนางชอนชูแทฮู''' พระนางชอนชูแทฮูทรงเห็นว่าพระเจ้ามกจงยังทรงพระเยาว์ พระนางจึงได้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระนางทำให้[[อาณาจักรโครยอ]]เป็นปึกแผ่นมั่นคง ปราศจากศึกภายใน สงครามภายนอก พระพันปีชอนชูก็ทรงสนับสนุน[[คิมชียาง]]เป็นขุนนางใหญ่ในราชสำนักและแต่งงานใหม่กับคิมชียางจนบาดหมางกับเหล่าขุนนางกลุ่มซิลลา ภายหลังขุนนางกลุ่มซิลลาต่อต้านพระนางชอนชูแทฮูทำให้พระราชอำนาจของพระนางชอนชูแทฮูในราชสำนักเริ่มสั่นคลอน และทำให้พระเจ้ามกจงทรงออกห่างจากพระนางชอนชูแทฮู ภายหลังพระนางชอนชูแทฮูทรงครรภ์กับคิมชียางและประสูติพระโอรสคือ [[เจ้าชายจินแห่งฮวางจู]]เป็นเหตุทำให้คิมชียางก่อกบฏยึดอำนาจพระเจ้ามกจงและพระนางชอนชูแทฮู [[แม่ทัพคังโจ]]ได้นำกองทัพจากชายแดนทิศเหนือลงมาปราบกบฏคิมชียางทำให้พระเจ้ามกจงกลับสู่ราชสำนักและทรงประกาศสละราชบัลลังก์ หลังจากพระเจ้ามกจงสละราชบัลลังก์พระองค์ได้พาพระนางชอนชูแทฮูและ[[สมเด็จพระราชินีซอนจอง]]พระมเหสีของพระองค์เสด็จไป[[วังชุงจู]] เจ้าชายวังซุนพระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีฮอนจองและเจ้าชายวังอุกเสด็จขึ้นครองราชย์เป็น [[พระเจ้าฮยอนจงแห่งโครยอ]]ทำให้ขุนนางกลุ่มซิลลามีอำนาจในราชสำนักมากขึ้นโดยมี[[สมเด็จพระราชินีมุนฮวา]]พระมเหสีของ[[พระเจ้าซองจงแห่งโครยอ]]สนับสนุนและให้ทหารตามไปปลงพระชนม์[[พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ]]ในปี [[ค.ศ. 1009]]ด้วยเหตุเกรงว่าพระนางชอนชูแทฮูจะเสด็จกลับราชสำนัก หลังจากทหารของ[[สมเด็จพระราชินีมุนฮวา]]สังหารพระเจ้ามกจงแล้วได้นำพระนางชอนชูแทฮูและสมเด็จพระราชินีซอนจองไปที่[[วังชุงจู]]โดย[[สมเด็จพระราชินีฮอนอึย]]พระมเหสีอีกพระองค์ของ[[พระเจ้าคยองจงแห่งโครยอ]]เป็นผู้ดูแลพระนางชอนชูแทฮูกับสมเด็จพระราชินีซอนจองแต่ได้กักตัวสองพระนางไว้ในตำหนักเล็กๆใน[[วังชุงจู]] ปี [[ค.ศ. 1010]]จักรพรรดิเหลียวเซิ่งจงนำทัพอาณาจักรเหลียว จำนวน 400,000 นาย มาบุกโครยอข่าวสงครามเหลียวทราบถึงพระนางชอนชูแทฮูทำให้พระนางนำทหารจากวังชุงจูมาช่วยเหลือพระเจ้าฮยอนจงจนสามารถชนะสงครามได้ แต่ในสงครามครั้งนี้ได้สูญเสียแม่ทัพคังโจไป หลังสงครามยุติลงพระนางชอนชูแทฮูพร้อมกับสมเด็จพระราชินีซอนจองเสด็จไปประทับที่วังมยองบกเมืองฮวางจู จนในปี [[ค.ศ. 1029]] พระนางชอนชูแทฮูทรงสิ้นพระชนม์อย่างสงบ ในพระราชวังมยองบก โดยมีพระชนม์ 65 พรรษา พระนางได้ถูกจารึกว่าเป็นวีรสตรีแห่งโครยอที่ได้ทำสงครามขับไล่อาณาจักรเหลียวออกจาก[[อาณาจักรโครยอ]]
 
กล่าวกันว่า [[เจ้าชายจินแห่งฮวางจู]]ลี้ภัยไปอยู่กับ[[เผ่าหนี่เจิน]]ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ[[คิมชียัง]]ผู้บิดา ต่อมาเป็นปฐมกษัติผู้ก่อตั้ง[[อาณาจักรจิน]]หรือ [[อณาจักรกิมก๊ก]]ขึ้น ภายหลังอาณาจักจินได้เข้ายึกครอง [[อาณาจักรเหลียว]] และเข้ายึกครองตอนเหนือของประเทศจีนไว้ได้ มีพระนามว่า [[จักรพรรดิจินไท่จู่]]หรือ[[จินไท่จู่]] เกิดเป็น[[ยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร]]ขึ้น
 
== พระราชวงศ์ ==
49

การแก้ไข