ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เวลาออมแสง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เพื่อให้มีแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาบ่ายมากขึ้นและมีแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาเช้ามีน้อยลง
โดยปกติแล้วจะปรับไปข้างหน้าหนึ่งชั่วโมง ก่อนจะเข้าฤดูใบไม้ผลิ และปรับกลับหลังในฤดูใบไม้ร่วง
เวลาออมแสงในยุคสมัยใหม่ถูกเสนอขึ้นครั้งแรกโดย William Willett นักก่อสร้างชาวอังกฤษ<ref name=Prerau-3>{{cite book |author=Prerau |title= Seize the Daylight |page=3}}</ref> หลายประเทศได้เริ่มใช้มันเวลาลักษณะนี้นับตั้งแต่นั้น โดยมีรายละเอียดแตกต่างไปตามสถานที่และมีการเปลี่ยนแปลงครั้งคราว
 
การเลื่อนนาฬิกาของเวลาออมแสงนี้ก่อให้เกิดความท้าทายต่าง ๆ
มันเวลาลักษณะนี้ทำให้การรักษาเวลายุ่งยากขึ้น ก่อความวุ่นวายให้การนัดหมาย การเดินทาง การบัญชี การลงบันทึก อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม<ref name=Neumann>{{cite book |title= Computer-Related Risks |author= [[Peter G. Neumann]] |year=1994 |chapter= Computer date and time problems |chapterurl=http://www.csl.sri.com/users/neumann/cal.html#DatesTimes |isbn=0-201-55805-X |publisher=Addison-Wesley |accessdate=2007-05-26}}</ref> ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์จำนวนมากสามารถปรับนาฬิกาของตัวได้อัตโนมัติ แต่การปรับนี้ก็อาจทำได้จำกัดและมีความผิดพลาด โดยเฉพาะเมื่อกฎของเวลาออมแสงเปลี่ยน<ref name=Tong>{{cite journal |author=Stephen Tong |coauthors= Joseph Williams |title= Are you prepared for daylight saving time in 2007? |journal= IT Professional |publisher= IEEE Computer Society |volume=9 |issue=1 |year=2007 |pages=36–41 |url=http://www.computer.org/portal/pages/itpro/content/Daylight_Saving_Time_2007.html |accessdate=2007-05-16 |doi= 10.1109/MITP.2007.2}}</ref>
 
ระบบเวลาออมแสงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีช่วงแสงสว่างที่ "เหมาะสม" ตามความต้องการของท้องถิ่น
15,675

การแก้ไข