ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมภพ ภิรมย์"

== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.royin.go.th/upload/256/FileUpload/508_2249.pdf ประวัติราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม]
* [http://samkok.911mb.com/index.php/?cmd=post&id=124 สามก๊กฉบับเสนาธิการ ตอนยุทธนาวีซำกั๋ง - สามก๊กวิทยา | สามก๊กสามจบใครว่าคบไม่ได้]
 
{{ศิลปินแห่งชาติ/ทัศนศิลป์}}
64

การแก้ไข