ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: http://th.wikipedia.org/wiki/ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ '''ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธ...)
 
{{ต้องการอ้างอิง}}
http://th.wikipedia.org/wiki/ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
{{รีไรต์}}
 
'''ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ''' ปัจจุบันดำรงแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) <ref>www.nrct.go.th</ref>
 
<br />
'''== ภูมิลำเนาและประวัติการศึกษา''' เป็นคนกรุงเทพมหานคร ''จบการศึกษา''ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา ==
 
เป็นคนกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (รุ่นที่ 34) สำเร็จแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเข้าศึกษาในปี พ.ศ.2516
ไปศึกษาเพิ่มเติมด้านศัลยศาสตร์ทารกแรกคลอดและการผ่าตัดตับและทางเดินน้ำดีในเด็ก
ที่โรงพยาบาลเกรทออร์มอนด์สตรีท (Great Ormond Street Hospital)
และโรงพยาบาลคิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ <br />
 
'''ชีวิตครอบครัว''' ได้สมรสกับแพทย์หญิงกุหลาบ จิตต์มิตรภาพ มีบุตรชาย 2 คน
* เข้าศึกษาในวิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.รุ่นปี 2540)
* วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นปี 2551)
 
== ชีวิตครอบครัว ==
 
'''ชีวิตครอบครัว''' ได้สมรสกับแพทย์หญิงกุหลาบ จิตต์มิตรภาพ มีบุตรชาย 2 คน
คือ นายแพทย์ศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรสาสตร์และโรคระบบทางเดินอาหาร
และนายภาวิชญ์ จิตต์มิตรภาพ กำลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br />
 
'''การทำงาน''' แล้วกลับมารับราชการต่อที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
== การทำงาน ==
 
'''การทำงาน''' แล้วกลับมารับราชการต่อที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นผู้บุกเบิกวิธีการผ่าตัดใหม่ ๆ ในเด็กและทารกของประเทศไทยจน
''ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เมื่ออายุ 39 ปี''
จากนั้นเริ่มเข้าสู่แวดวงบริหารการศึกษา เป็นรองคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดีจนถึงรองอธิการบดี ด้านการวิจัยและวิรัชกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2539 – 2552) ในขณะเดียวกันก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐม พยาบาล และสุขภาพของสภากาชาดไทย (ปี 2545 – 2552)
 
ด้านการวิจัยและวิรัชกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2539 – 2552)
== รางวัลที่ได้รับ ==
ในขณะเดียวกันก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล
* ได้รับรางวัลทางวิชาการมากมายทั้งในระดับประเทศ (มากกว่า 20 รางวัล)
และสุขภาพของสภากาชาดไทย (ปี 2545 – 2552)
* เข้าศึกษาในวิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.รุ่นปี 2540)
* วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นปี 2551)
* ได้รับรางวัลทางวิชาการมากมายทั้งในระดับประเทศ (มากกว่า 20 รางวัล)
รวมถึงรางวัลแพทย์ดีเด่นสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมแห่งประเทศ
ที่มอบแก่แพทย์ที่ทำคุณประโยชน์อย่างสูงให้แก่ประเทศไทย และรางวัลวิชาการระดับนานาชาติ
สมาคมกุมารศัลยแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร และสมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศญี่ปุ่น)
ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมกุมารศัลยแพทย์แห่งภาคพื้นเอเชีย (ปี 2551 – 2553)
นับ''เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับเกียรตินี้ และเป็นประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (ปี 2553 – 2555)''
 
ในระหว่างนี้ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบวิจัยของประเทศและพัฒนาสภาวิจัยแห่งชาติที่รับผิดชอบอยู่ซึ่งรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้งานวิจัยสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
“'''ผมจะเชื่อมโยงการวิจัยซึ่งเปรียบเสมือนสมองของประเทศ ไปยังทุกภาคส่วนเพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา”'''
 
[[หมวดหมู่:แพทย์ชาวไทย]]